Contact

Als u vragen heeft over onze vereniging dan kunt die per mail aan ons stellen.

U kunt een mail sturen naar: secretaris@bluedevilsmeppel.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Blue Devils

Adres

HSV Blue Devils
Sportpark Koedijkslanden
7944 PA Meppel

Contact

info@bluedevilsmeppel.nl
+ 31 522 260 913 (clubhuis)

Allerlei informatie

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer van bluedevilsmeppel.nl (verder genoemd: “Blue Devils”):
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van HSV Blue Devils (verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de
informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.
HSV Blue Devils wil zijn totale informatie verstrekking continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van zijn leden. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de wensen en interesses van onze bezoekers in kaart en kan HSV Blue Devils zijn informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de leden en bezoekers.
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van HSV Blue Devils. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

HSV Blue Devils sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.
Daarnaast is HSV Blue Devils niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Voor alle andere voorwaarden die gelden voor HSV Blue Devils en/of de site verwijzen wij de bezoeker naar onze reglementen, die ook op de site te raadplegen zijn.

Bronvermeldingen van foto`s en teksten zijn o.a.:

Cookies & Privacy

Cookies en Privacy

HSV Blue Devils Meppel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de vragen of aanmeldingen  zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.HSV Blue Devils Meppel  zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw vraag of aanmelding.

Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je je naam toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

HSV Blue Devils  verkoopt jouw gegevens niet

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. bluedevilsmeppel.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om de inhoud van jouw winkelwagen te bewaren. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij bluedevilsmeppel.nl geen cookies ontvangt. Het is dan echter niet mogelijk om artikelen in jouw winkelwagen te plaatsen. Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van bluedevilsmeppel.nl  dan kun je contact met ons opnemen.

AVG / ePrivacy

Privacy verklaring Blue Devils Meppel

U kunt via onderstaande link onze privacyverklaring lezen.

Allerlei Downloads

Informatie voor Ouders Jeugdspelers

Huishoudelijk Reglement

Aanmeldformulier Lid Worden

Blijf op de hoogte?
Aanmelden Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

Meld je aan om lid te worden